Longoz nedir? Subasar (Longoz) Ormanları

Longoz Nedir?

Longoz, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel bir ekosistemdir. Yalnızca belirli ağaç (örneğin, dişbudak, kızılağaç, vs), bitki (örneğin, göl soğanı, su menekşesi, vs) ve kuş (örneğin, kara leylek, balıkçıl, vs) türleri bu yaşam ortamını tercih ederler.

Bu ekosistemin devamlılığı için en temel koşul, bol suyun devamlı var olmasıdır. Su, getirdiği kil ve organik/inorganik materyal ile bu sahaların topraklarını mineral ve organik materyal yönünden zenginleştirir. Biriken su içerisinde su canlılarına yaşam imkanı sunarak hem bu su canlıları için hem de ormanlar için bir ekosistem meydana getirir. Bu su barındıran ormanlar barındırdığı organik ve mineral zenginliğinden ötürü tıpkı yağmur ormanları gibi sık ağaçların yetişmesine olanak tanır. Yağmur ormanlarından farklı olarak;  yağmur ormanları gibi sadece yağışa ve hava nemine değil, daha çok tabanda biriken suya bağımlıdır. Bu özellikleri ile tropikal bölgelerin mangrove adındaki ormanlarına benzer. Longoz ormanları nadir rastlanan ekosistem türlerinden biridir. Doğada, doğal şartlar sonucu kendiliğinden oluşur.

 

Bazı Longoz ormanlarında bahsettiğimiz bu ekosistem, mevsimsel yağış farklarından ötürü bozulabilir.  Bazı longoz orman zemini su ile kaplı olabiliyorken, bazı longoz ormanlarında yaz aylarında sular çekilip, bahar ve kış aylarında tekrar zeminin su ile dolduğu longoz ormanları mevcuttur.

Türkiye’deYer Alan Longozlar

İğneada (Kırklareli), Acarlar (Sakarya) ve Sarıkum’daki (Sinop) longoz ormanlarının yanı sıra, Kızılırmak Deltası’nda da (Samsun) longoz niteliğine sahip ormanların çok küçük kalıntıları kalmıştır.
Bunların dışında yeterli büyüklük ve kapalılığa sahip alüvyal-subasar orman kalmamıştır. Bu nedenle elimizde kalan son longoz ormanlarının varlıklarını sürdürmeleri çok önemlidir.

Acarlar Longozu Rotasına Buradan Gözatabilirsiniz

Reklamsız gezinti için

İğneada Longozu Rotasına Buradan Gözatabilirsiniz

Tartışmaya Katıl

Reklamsız gezinti için

İlanları Karşılaştır

Karşılaştır