Güvenli

Sağlık, Çevre ve

İşletme

Güvenlik Puanı

Güvenlik İndeksi nedir?

Güvenlik İndeksi , İşletmenin çevre ve güvenlik şartlarının ne düzeyde olduğunu ifade eden bir puanlama sistemidir. Bu puanlama sisteminde Çevre şartlarını tanımlayan maddeler puanlanarak A Skoru, Güvenlik şartlarını tanımlayan maddeler puanlanarak ise B Skoru elde edilir. A ve B skorlarının kesişim kümesinden ise C skoru elde edilir. C Skoru üzerine Aktivite skoru eklenerek güvenlik puanına ulaşılır. 

Çevre Kriterleri

Akarsu kenarları mevsimsel yağışların sebep olacağı sı taşkınları ve heyelanlar açısından yüksek risk teşkil eden yerler olup, güvenlik zaafiyetlerine sebep olması olasıdır. İşletme akarsu kenarında ise -1 puanlanır.

TİP 1 (-1 Puan): Alerjenik veya lokal enfeksiyonlara sebep olabilen canlı türleri
TİP 2 (-3 Puan): Zehirlenmelere ve yaralanmalara yol açabilecek canlılar
TİP 3 (-5 Puan): Ölümcül yaralanmalara sebep olabilecek canlılar

İşletme ‘nin 10 km yakınlarında sağlık kurumu yoksa eksi puanlanır.

İşletme ‘nin 10 km yakınlarında en az bir (1) eczane yoksa eksi puanlanır.

Çöplerin düzenli alınması, genel çevre temizliği düzenli olarak yapılmıyorsa eksi puanlanır.

Duş, Tuvalet, Mutfak Tezgahı, Soyunma odaları gibi ortak kullanım alanları düzenli ve  temiz değilse eksi puanlanır.

Güvenlik Kriterleri

Yerleşim alanının güvenliğinden sorumlu bir çalışan yok ise eksi puanlanır.

Yerleşim alanı güvenlik kameraları ile 24 saat kayıt altına alınmıyorsa eksi puanlanır.

İşletme’nin 30 km yakınlarında bir kollu kuvvet bulunmuyorsa eksi puanlanır.

İşletme’de temel ilk yardım malzemeleri bulunmuyorsa eksi puanlanır.

Reklamsız gezinti için

İşletme’de Temel İlk Yardım eğitimi alarak sertifikalandırılmış bir çalışan yoksa eksi puanlanır.

Reklamsız gezinti için

İlanları Karşılaştır

Karşılaştır